Home » Organigrama » Claustro

Presentación

Presentación

Colaboracións

Logo Biblioteca
Escudo comedor

Histórico

Claustro

CADRO DE PERSOAL DOCENTE                                                        CARGOS

ALFARO LÓPEZ, Mª SANDRA

ALONSO ÁLVAREZ, IGNACIO

ÁLVAREZ ANEIROS, LEOPOLDO ENRIQUE               XEFE DE ESTUDIOS-TITOR 3ºESO

CAAVEIRO ANIDOS, ANA BELÉN                               SECRETARIA-TITORA 4ºESO

CARBALLIDO MONTERO, MARÍA DEL CARMEN      TITORA 1º E.PRIMARIA

CAZORLA PENA, MARÍA JOSÉ                                    DIRECTORA

DOPICO GONZÁLEZ, ANA BELÉN                             PT

FERNÁNDEZ DELGADO, NELSON PABLO

GALEGO CASTRO, LAURA                                         TITORA 3º E.PRIMARIA

GARCÍA CASTRO, MARÍA DEL ROSARIO                 TITORA  6º E.INFANTIL

GRELA PITA, MÓNICA                                               TITORA 2º E.PRIMARIA

LESTA BOEDO, RUT                                                   TITORA 5º E.PRIMARIA

LÓPEZ GARROTE, PABLO JESÚS

LÓPEZ GRANDAL, MARÍA                                         TITORA 4º E.PRIMARIA

MUIÑOS RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA

PENA SÁNCHEZ, ELENA                                           AL

RAMOS SEÑORÁNS, FRANCISCO LOIS                   TITOR 6º E.PRIMARIA

RODRÍGUEZ RICO, PATRICIA

ROUCO SESAR, MARÍA DE LOS ÁNGELES              TITORA 2º ESO

TORRES GARCÍA, MARTA                                          TITORA 4º E.INFANTIL

VÁZQUEZ PAZ, BETTINA                                           TITORA 5º E.INFANTIL

VILAR DÍAZ, FERNANDO MANUEL

BELLIDO, NÉSTOR

VIÑA BEN, MARÍA DEL PILAR                                    TITORA 1º ESO