Home » Articles posted by jorgejuanxuvia

Author Archives: jorgejuanxuvia

Presentación

Presentación

Colaboracións

Logo Biblioteca
Escudo comedor

Histórico

Materiais e libros para o curso 2022/23

Circular axuda libros

Estimados Pais, nais e titores:

         A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria , mediante a Orde do 29 de abril de 2022 (DOG 18 de maio), regula a participacción no fondo  solidário de libros de texto e convoca axudas para a adquisición de libros de texto e material destinadas ao alumnado matriculado no curso escolar 2022-2023 .

A solicitude, segundo Anexo I de dita Orde, presentarase vía electrónica cos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou entregarase  no Centro debidamente cumprimentada e xunto coa documentación requerida.

 • Entre o 19 de maio e o 22 de xuño tanto para alumnado de Educación Primaria, como o de Educación Secundaria

As contías das axudas dependen da Renda per cápita familiar.

Documentación obrigatoria que hai que presentar:

 • Anexo I
 • Anexo II para comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar (En caso de opoñerse, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os documentos xustificativos).
 • Copia do libro de familia onde figuren os membros computables.
 • En caso de separación u divorcio, sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.
 • Certificación de grao de discapacidade, se fose o caso ou documentación xustificativa das distintas situacións particulares que poidan darse na unidade familiar.

ANTE CALQUERA DÚBIDA CONSULTAR NA SECRETARÍA DO CENTRO.

Xuvia-Narón 18 de maio de 2022

A CONSELLERÍA ACTUALIZA O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID DOS CENTROS EDUCATIVOS

Resumo das adaptacións:

Na reunión informativa celebrada hoxe entre representantes da Secretaría Xeral Técnico e a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos coas principais organizacións sindicais, o Secretario Xeral Técnico presentou o novo documento que constiuirá o novo protocolo de adaptación ao contexto covid nos centros educativos ata final de curso, adaptándose á nova situación epidemiolóxica e ás recomendacións dos ministerios de Sanidade e Educación, cuxas principais novidades son as seguintes:

 • O alumnado de diferentes grupos/aulas de todas as etapas educativas poden interaccionar entre sí en interiores e exteriores, agás no comedor escolar que seguirán organizándose en grupos de convivencia estable.
 • Nos centros específicos de educación especial e nas aulas específicas de educación especial en centros ordinarios o alumnado seguirá organizándose en grupos de convivencia estable.
 • Permítese o acceso das familias tanto a interiores como exteriores do centro educativo, así como, as reunións de titoría individual en espazos interiores.
 • Uso da mascarilla conforme á lexislación vixente, é decir voluntaria en interiores e exteriores do centro educativo, agás no trasnporte escolar que é obrigatoria.
 • Eliminación da obrigatoriedade de limpeza dúas veces ao día dalgúns espazos e superficies.

Será de aplicación dende o luns 23 de maio ata final de curso.

AXUDAS NEAE

Estimadas familias,

O pasado 19 DE MAIO DE 2022, empezou o prazo para solicitar as bolsas de axudas para alumnado con necesidades especifícas de apoio educativo e remata do 30 DE SETEMBRO DE 2022.(BOE mércores 18 maio 2022).

Tedes a información nos seguintes links:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/deportivas/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Ante calquera dúbeda, preguntade na Secretaría.

Comunicado do equipo de Educación Viaria do Concello de Narón

Estimados/as nais/pais

Dende o equipo de Educación Viaria do Concello de Narón, queremos convidarvos a participar no 3º Congreso Galego de Seguridade e Educación Viaria que se celebrará os días 19 e 20 de maio no Pazo da Cultura de Narón.

A Educación Viaria é unha parte da formación integral da persoa e non debemos confundila só coa adquisición de contidos relacionados unicamente coa identificación e recoñecemento de sinais (ensinarlles a conducir a nenos/os pequenos/as) priorizando sempre o afianzamento de valores, desenvolver hábitos cotiáns de mobilidade activa, autónoma, saudable, inclusiva e accesible, fomentando a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención de accidentes de tráfico. Débese entender, por tanto, como unha parte da formación integral do individuo, capacitándolle para adquirir comportamentos e actitudes adecuadas como usuarios das vías públicas xa sexa como peóns, pasaxeiros ou condutores.

Informarvos que a Educación Viaria na lei LOMLOE establece un enfoque novo con maiores contidos, que se empezase a impartir obrigatoriamente no curso 2022/2023 en todos os centros de infantil, primaria, secundaria e bacharelato onde os contidos estarán a cargo das comunidades autónomas e colexios, serán estas mesmas as encargadas de concretar, ampliar e dar forma aos contidos desta nova materia que impulsen e desenvolvan a materia dentro dos seus plans de estudos.

Polo que o Congreso é unha oportunidade para informarvos e despexar dúbidas sobre a nova materia que se impartirá o próximo curso.

Tedes dúas opcións para poder asistir ao congreso de modo presencial apuntándose na web do congreso ou virtual a través dunha plataforma de streaming, a ligazón estará dispoñible na páxina web do Congreso.

Achegámosvos a ligazón con toda a información do congreso e tamén onde vos podedes inscribir.

https://congresonaron.gal/

Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo na Comunidade Autónoma de Galicia

Estimadas familias,
A Consellería de Sanidade publicou as Directrices en canto ao uso da máscara no ámbito educativo na Comunidade. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/directrices_mascaras_educacion_21_04_2022_0.pdf

Resumo uso da máscara:


OBRIGATORIO

* Transporte escolar (salvo excepcións recollidas no apartado 3.1)


RECOMENDADO
* Persoal traballador do centro educativo.
* Alumnado do centro educativo.
* Centros de Educación Especial con servizo de residencia (Persoas traballadoras e visitas cando estean en zonas compartidas)
* Casos sospeitosos e confirmados de COVID-19 e contactos estreitos de casos.
Polo tanto, e atendendo ás particularidades descritas, resulta recomendable, con carácter voluntario, o uso da máscara no interior dos centros educativos tanto por parte do alumnado coma dos/as traballadores/as do centro.
Dada a voluntariedade da recomendación, estaría ben  que os titores e titoras do alumnado fosen informad@s das decisións adoptadas polas familias do uso ou non da máscara no recinto escolar por parte dos seus fillos e fillas.


Moitas grazas

Comunicado conjunto de de 1 de abril de las Consellerías de Sanidad y Educación sobre la nueva estrategia y control del Covid en la etapa de transición en Galicia dentro del ámbito educativo.

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

Banner Libros
Tenda online

Proxectos do centro

Voz Natura
Logo Plan proxecta
Logo EPEL

Subscríbete ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirte a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.