Home » Circulares e avisos » Axuda libros e materiais Curso 2024-2025

Presentación

Presentación

Colaboracións

Logo Biblioteca
Escudo comedor

Histórico

Axuda libros e materiais Curso 2024-2025

Estimados Pais, nais e titores:

         A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria , mediante a Orde do 7 de maio de 2024 (DOG 20 de maio), regula a participacción no fondo  solidario de libros de texto e convoca axudas para a adquisición de libros de texto e material destinadas ao alumnado matriculado no curso escolar 2024-2025 .

A solicitude, segundo Anexo I de dita Orde, presentarase vía electrónica cos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou entregarase  no Centro debidamente cumprimentada e xunto coa documentación requerida.

  • Entre o 21 de maio e o 21 de xuño tanto para alumnado de Educación Primaria, como o de Educación Secundaria

As contías das axudas dependen da Renda per cápita familiar.

Documentación obrigatoria que hai que presentar:

  • Anexo I
  • Anexo II para comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar (En caso de opoñerse, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os documentos xustificativos).
  • Copia do libro de familia onde figuren os membros computables.
  • En caso de separación u divorcio, sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.
  • Certificación de grao de discapacidade, se fose o caso ou documentación xustificativa das distintas situacións particulares que poidan darse na unidade familiar.

ANTE CALQUERA DÚBIDA CONSULTAR NA SECRETARÍA DO CENTRO.

Banner Libros
Tenda online

Proxectos do centro

Voz Natura
Logo Plan proxecta
Logo EPEL

Subscríbete ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirte a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.