Home » Circulares e avisos » Circular axuda libros

Presentación

Presentación

Colaboracións

Logo Biblioteca
Escudo comedor

Histórico

Circular axuda libros

Estimados Pais, nais e titores:

         A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria , mediante a Orde do 29 de abril de 2022 (DOG 18 de maio), regula a participacción no fondo  solidário de libros de texto e convoca axudas para a adquisición de libros de texto e material destinadas ao alumnado matriculado no curso escolar 2022-2023 .

A solicitude, segundo Anexo I de dita Orde, presentarase vía electrónica cos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou entregarase  no Centro debidamente cumprimentada e xunto coa documentación requerida.

  • Entre o 19 de maio e o 22 de xuño tanto para alumnado de Educación Primaria, como o de Educación Secundaria

As contías das axudas dependen da Renda per cápita familiar.

Documentación obrigatoria que hai que presentar:

  • Anexo I
  • Anexo II para comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar (En caso de opoñerse, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os documentos xustificativos).
  • Copia do libro de familia onde figuren os membros computables.
  • En caso de separación u divorcio, sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.
  • Certificación de grao de discapacidade, se fose o caso ou documentación xustificativa das distintas situacións particulares que poidan darse na unidade familiar.

ANTE CALQUERA DÚBIDA CONSULTAR NA SECRETARÍA DO CENTRO.

Xuvia-Narón 18 de maio de 2022

Banner Libros
Tenda online

Proxectos do centro

Voz Natura
Logo Plan proxecta
Logo EPEL

Subscríbete ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirte a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.