Home » 2020 » Agosto

Monthly Archives: Agosto 2020

Presentación

Presentación

Colaboracións

Logo Biblioteca
Escudo comedor

Histórico

INFORMACIÓN FAMILIAS INICIO CURSO

Estimadas familias do CPR Jorge Juan Xuvia:

 

Cando faltan días para volver ás aulas queremos transmitirvos tranquilidade nestes momentos de incertidume.

Temos elaborado un Plan de Adaptación á Situación COVID 19, onde se recollen as adaptacións e cambios que trae esta situación que estamos a vivir. Seguindo sempre Instruccións da Consellería de Educación  estamos a organizar as aulas, corredores e outras estancias do centro á situación actual, coas medidas hixiénico-sanitarias ditadas pola Administración para garantir a volta ás aulas o máis segura posible.

Aínda estamos pendentes de novas decisión da Administración e nuns días compartiremos con vós os aspectos máis salientables deste plan, pero adiantamos algunas medidas básicas:

 

 • Todos os cursos serán grupos estables de convivencia e non se mesturarán alumnos e alumnas de distintos cursos.
 • Uso obrigatorio de máscara para todo o alumnado (desde primaria), persoal docente e non docente (recomendable en educación infantil).
 • Adaptacións dos horarios de entradas e saídas ao centro para evitar aglomeracións.
 • Adaptación dos recreos, con determinación de espazos para os grupos estables.
 • Dispensadores de xel hidroalcohólico en todas as entradas principais, aulas e espazos comúns, e papeleiras de pedal con tapa e panos desbotables.
 • Reforzo da limpeza con tarefas de desinfección durante o período lectivo: aseos, pasamáns, corredores …
 • Autoenquisa diaria de síntomas do COVID 19 (Anexo I)
 • Nas aulas o alumnado terá asignada mesa e cadeira e espazo para o material, que NON poderá compartirse cos compañeiros e compañeiras. Distancia entre pupitres, rexistro de ventilación das aulas e cartelería e sinalización por todo o centro.
 • As titorías realizaránse de maneira telemática ou por teléfono. En casos excepcionais en horario non lectivo nunha aula coas medidas de hixiene oportunas
 • Haberá servizo de madrugadores e comedor (unha única quenda), con asignación de postos fixos. Estes servizos ofreceránse unicamente para conciliar polo que é necesario xustificar a necesidade de cada un deles. (Solicitar en Secretaría)

 

É RESPONSABILIDADE DE TODOS/AS QUE A VOLTA ÁS AULAS SEXA SEGURA.

INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DOS EXAMES E/OU ENTREGA DE TRABALLOS EN SETEMBRO

O alumnado entrará polo portalón principal coa máscara posta e permanecerá con ela durante todo o tempo que permaneza no centro. Antes de entrar na aula asignada lavará as mans con xel hidroalcohólico.

O profesorado indicará ao alumnado a aula para facer o exame ou entregar o traballo proposto.

O alumnado que teña que esperar entre a realización de dous exames ou entrega de tarefas deberá abandonar o edificio.

Cada alumno e alumna traerá o seu propio material, NON está permitido o intercambio entre o alumnado.

Aconséllase puntualidade, para evitar aglomeracións.

 

RECORDATORIO DAS DATAS POR CURSOS E MATERIAS:

 

MARTES 1 SETEMBRO:

 

HORA 1º ESO 2º ESO 3º ESO
9.00 E. FÍSICA E. FÍSICA
10.00 FÍSICA E QUÍMICA FÍSICA E QUÍMICA
11.00 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS

 

PENDENTES CURSO ANTERIOR (ALUMNADO DE 2º ESO CON MATERIAS DE 1º E ALUMNADO DE 3º ESO CON MATERIAS PENDENTES DE 2º):

HORA 1º ESO 2º ESO
12.00 XEOGRAFÍA E HISTORIA XEOGRAFÍA E HISTORIA
13.00 CASTELÁ

 

MÉRCORES 2 SETEMBRO:

 

HORA 1º ESO 2º ESO 3º ESO
9.00 XEOGRAFÍA E HISTORIA XEOGRAFÍA E HISTORIA XEOGRAFÍA E HISTORIA
10.00 INGLÉS INGLÉS INGLÉS
11.00 GALEGO GALEGO
12.00     BIOLOXÍA

PENDENTES CURSO ANTERIOR:

HORA 1º ESO 2º ESO
12.00 INGLÉS INGLÉS
13.00 MATEMÁTICAS FÍSICA E QUÍMICA

 

 

 

 

XOVES 3 SETEMBRO:

 

HORA 1º ESO 2º ESO 3º ESO
9.00 FRANCÉS FRANCÉS FRANCÉS
10.00 CASTELÁ CASTELÁ
11.00 MÚSICA

 

PENDENTES CURSO ANTERIOR (ALUMNADO DE 3º ESO CON MATERIAS DE 2º ESO):

HORA 2º ESO
12.00 FRANCÉS
13.00 GALEGO

 

 

 • RECORDADE DEVOLVER OS LIBROS DE TEXTO DE PRÉSTAMO ANTES DO DÍA 4 DE SETEMBRO

 

 

PUBLICACIÓN DE NOTAS: VENRES 4 DE SETEMBRO (11.00H)

Banner Libros
Tenda online

Proxectos do centro

Voz Natura
Logo Plan proxecta
Logo EPEL

Subscríbete ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirte a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.