Home » Circulares e avisos » COMUNICADO PARA AS FAMILIAS 27 ABRIL

Presentación

Presentación

Colaboracións

Logo Biblioteca
Escudo comedor

Histórico

COMUNICADO PARA AS FAMILIAS 27 ABRIL

Estimadas familias,

A Comunidade Educativa do CPR. Jorge Juan segue traballando e esforzándose por manter contacto con todos a pesar do confinamento e o estado de alarma no que nos atopamos.
Dende o mesmo luns 27 de abril as Instrucións publicadas pola Consellería están subidas na páxina web do centro e foron enviadas a todas as familias, para que esteades informados.

  • O curso remata o 19 de xuño, e as clases seguirán a ser, de momento, non presenciais.
  • Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte o alumnado.
  • A avaliación do 3º trimestre farase a partir das avaliacións anteriores e das actividades desenvolvidas durante este período, sempre que favoreza ao alumnado; estas actividades da fase non presencial só poden ter valor positivo para a cualificación do alumnado, non podendo minorar os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores.
  • A repetición de curso será una medida excepcional, adoptada, en calquera caso, en función da evolución académica do alumno e alumna durante os trimestres anteriores.
  • Para o alumnado con avaliacións suspensas o profesorado facilitaralle actividades ou traballos que lles axuden a superar a materia. No caso de alumnado con materias pendentes de cursos anteriores, tamén cada profesor facilitaralle actividades de seguemento, recuperación e avaliación das materias pendentes, e poderá ser convocado a una proba no caso de non dispor de información obxectiva.
  • Os alumnos e alumnas promocionarán e titularán ser ter en conta limitacións que afecten ao número de materias pendentes, e no caso de alumnado de secundaria que promocionen sen ter superado todas as materias deberán matricularse das materias non superadas, e seguirán os programas de reforzo que se establezan para o vindeiro curso.
  • Durante estes días o profesorado está a elaborar as adaptacións das programacións didácticas cos estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles, os criterios de avaliación e cualificación e metodoloxía das actividades deste 3º trimestre. Estes documentos publicitaranse e faranse chegar ás familias e cada profesor e profesora informará ao alumnado da súa materia.

Se tedes aínda dificultades na recepción ou entrega das tarefas, comunicadeo aos titores e titoras, chamando ao centro ou enviando un correo ao enderezo electrónico do colexio.
Sabemos que son tempos de incerteza e pedímosvos paciencia; transmitirémosvos puntualmente todas as novidades que nos cheguen.
Moitas grazas pola vosa comprensión e moito ánimo!

 

O equipo directivo

Ligazón

Banner Libros
Tenda online

Proxectos do centro

Voz Natura
Logo Plan proxecta
Logo EPEL

Subscríbete ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirte a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.