Colaboracións

Logo Biblioteca
Escudo comedor

Histórico

Convocatoria de axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE para o curso 2018/19

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria , mediante a Orde do 9 de maio de 2018 (DOG 21 de maio), ven de convocar axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado no curso escolar 2018-2019  en 1º, 2º, de educación Primaria e  regúlase a participación no fondo solidario de libros de texto para 3º, 4º, 5º, 6º de Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de Secundaria, así como axudas de material escolar para alumnado de primaria e secundaria.

A solicitude, segundo Anexo I de dita Orde, presentarase vía electrónica cos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros) ou entregarase  no Centro debidamente cumprimentada e xunto coa documentación requerida.

 

 • Entre o 22 de maio e o 22 de xuño tanto para alumnado de Educación Primaria como de E. Secundaria.

 

Para poder acollerse a estas convocatorias é obrigatorio ter devoltos, e en boas condicións, os libros de texto adquiridos coas axudas do curso 2017/2018 antes do 22 de xuño, agás o alumnado de 1º e 2º de Primaria e o de Secundaria con materias pendentes. O  alumnado da ESO que teña algunha materia pendente poderá quedar co libro correspondente ata que se examine e, como máximo, ata o 7 de setembro.

As contías das axudas dependen da Renda per cápita familiar.

 

Prazos de Formalización de  matrícula:

 • 20 a 30 de xuño : Educación Infantil e Educación Primaria
 • 25 de xuño  a 10 de xullo: Educación Secundaria (prazo ordianrio)

 

Co fin de actualizar os datos do alumnado matriculado no centro, e que todas as familias poidan  acceder á aplicación Abalarmóbil , pregamos que cumprimenten os impresos que se entregan con esta circular.

 

ANTE CALQUERA DÚBIDA CONSULTAR NA SECRETARÍA DO CENTRO.

Xuvia-Narón 23 de maio 2018

Orde do 9 de maio de 2018 (DOG 21 de maio)

SOLICITUDE FONDO DE LIBROS 2018.19

Matricula_infantil_primaria

Matricula eso

Internet segura para menores

Xa está dispoñible a linea gratuíta e confidencial, de axuda en casos de menores relacionados con tecnoloxía: dependencia, ciberacoso/ bullying, sexting, dúbidas, prevención, comportamento…

Este servizo non está só destinado a menores; pais/nais, titores e educadores poderán reportar contidos inapropiados así como calquera outra posible ameaza na contorna da rede.

Teléfono: 900 116 117

Enlace web: https://www.is4k.es/

 

Listaxes Provisionais de Alumnado Admitido no CPR Jorge Juan. Curso 2018/19

listaxe provisional admitidos 4º E. Infantil

listaxe provisional admitidos. 5º E.Infantil

listaxe provisional admitidos 5º E Primaria

listaxe provisional admitidos 6º E. Primaria

listaxe provisional admitidos 1º ESO

listaxe provisional admitidos 2º ESO

listaxe provisional admitidos 3º ESO

PERÍODO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO

 • ENSINANZA GRATUÍTA : INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA
 • XORNADA ÚNICA DE MAÑÁ
 • ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, DE LUNS A XOVES CON PRECIOS MOI ASEQUIBLES.
 • EXCURSIÓNS E  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN HORARIO LECTIVO.
 • SERVICIO DE MADRUGADORES E COMEDOR ESCOLAR
 • GRUPOS REDUCIDOS (ATENCIÓN PERSONALIZADA)
 • APOIOS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
 • TALLER DE LINGUAXE CON EDUCACIÓN INFANTIL
 • INGLÉS E MÚSICA EN INFANTIL CON PROFESOR ESPECIALISTA
 • PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: PLAMBE, PLAN PROXECTA, VOZ NATURA…
 • COLABORACIÓN EN CAMPAÑAS SOLIDARIAS
 • COLE ABERTO Á PARTICIPACIÓN DA FAMILIA
 • ANPA MOI CREATIVA E COLABORADORA
 • ENTORNO PRIVILEXIADO
 • XORNADAS DE PORTAS ABERTAS OS MARTES E XOVES DE 16.00 A 18:00H

SOLICITUDE DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

solicitude de admisión

Normativa reguladora do proceso de admisión

Orde 12 de marzo 2013

lei orgánica 2.2006 de 3 de maio

Decreto 254-2012 – 13 decembro

lei 26 .2015 do 28 de xullo

Orde de 25 xaneiro de 2017

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN PARA O CURSO ESCOLAR 2018-2019

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN  PARA O CURSO ESCOLAR 2018-2019

Para o curso escolar 2018/2019 os prazos previstos para a tramitación dos procedementos de admisión e de matriculación do alumnado, son os seguintes:

 1. Reserva de praza no centro de adscrición: 1 – 15 de febreiro.
 2. Data do sorteo público a efectos de desempate: última semana de febreiro,antes do 1 de marzo.
 3. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.
 4. Presentación da solicitude de admisión: 1 – 20 de marzo.
 5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión: do 23 de marzo ao 5 de abril.
 6. Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril.
 7. Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.

8. Contra a relación definitiva, as persoas inte­resadas poderán formular reclamación ante a persoa titular da xefatura territorial no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación

Hoxe 1 de Febreiro NON FUNCIONAN OS PUNTOS DE CHECK POINT DO CAMIÑO ESCOLAR SEGURO

CONVOCATORIA PÚBLICA DE AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2017/18, DO CONCELLO DE NARÓN

Convocatoria MATERIAL ESCOLAR (castellano

CONVOCATORIA PÚBLICA E BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS DE COMEDOR, DO CONCELLO DE NARÓN

Convocatoria COMEDOR ESCOLAR (castellano

Proxectos do centro

Voz Natura
Logo Plan proxecta
Logo Atrevete
Logo EPEL

Subscríbeche ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirche a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.