Colaboracións

Logo Biblioteca
Escudo comedor

Histórico

Suspéndese a saída ao Centro de Interpretación de Caldoval por aviso de alerta nivel laranxa en Galicia durante o día 9 de novembro.

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR.CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR,  NOVEMBRO 2018

CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

De conformidade co establecido na Resolución do 25 de setembro de 2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 8 de outubro) realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

– O Director ou directora do Centro.

– Un profesor ou profesora.

– Un alumno/a a partir de 1º ciclo de Secundaria.

– Un pai ou nai ou titor legal.

– Un representante do persoal de administración e servizos

 

Os compoñentes desta Xunta electoral serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o  Martes 6 de novembro ás 10:30 horas na biblioteca do centro.

 

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

 

Narón a 5 de novembro de 2018

Aberto o prazo para solicitar as axudas de comedor e material escolar do Concello de Narón

Dende o vindeiro venres día 7 e ata o día 27 de setembro (ambos inclusive), estará aberto o prazo para solicitar as axudas de comedor escolar e as axudas municipais de material escolar do Concello de Narón para o Curso 2018-19.

As solicitudes poderán presentarse:

– Na sede electrónica do Concello de Narón

– No Rexistro Xeral do Concello.

– Por calquera outro dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Listado Libros de texto curso 2018/19

LIBROS TEXTO-2018-2019-1

Listaxes Provisionais do Fondo Solidario de Libros de Texto curso 2018/19

Xa están no taboleiro de anuncios do Centro as Listaxes Provisionais do Fondo Solidario de Libros de Texto de Educación Primaria e de Educación Secundaria.

O horario de Secretaría é de 10H a 12H.

Convocatoria de axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE para o curso 2018/19

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria , mediante a Orde do 9 de maio de 2018 (DOG 21 de maio), ven de convocar axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado no curso escolar 2018-2019  en 1º, 2º, de educación Primaria e  regúlase a participación no fondo solidario de libros de texto para 3º, 4º, 5º, 6º de Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de Secundaria, así como axudas de material escolar para alumnado de primaria e secundaria.

A solicitude, segundo Anexo I de dita Orde, presentarase vía electrónica cos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros) ou entregarase  no Centro debidamente cumprimentada e xunto coa documentación requerida.

 

 • Entre o 22 de maio e o 22 de xuño tanto para alumnado de Educación Primaria como de E. Secundaria.

 

Para poder acollerse a estas convocatorias é obrigatorio ter devoltos, e en boas condicións, os libros de texto adquiridos coas axudas do curso 2017/2018 antes do 22 de xuño, agás o alumnado de 1º e 2º de Primaria e o de Secundaria con materias pendentes. O  alumnado da ESO que teña algunha materia pendente poderá quedar co libro correspondente ata que se examine e, como máximo, ata o 7 de setembro.

As contías das axudas dependen da Renda per cápita familiar.

 

Prazos de Formalización de  matrícula:

 • 20 a 30 de xuño : Educación Infantil e Educación Primaria
 • 25 de xuño  a 10 de xullo: Educación Secundaria (prazo ordianrio)

 

Co fin de actualizar os datos do alumnado matriculado no centro, e que todas as familias poidan  acceder á aplicación Abalarmóbil , pregamos que cumprimenten os impresos que se entregan con esta circular.

 

ANTE CALQUERA DÚBIDA CONSULTAR NA SECRETARÍA DO CENTRO.

Xuvia-Narón 23 de maio 2018

Orde do 9 de maio de 2018 (DOG 21 de maio)

SOLICITUDE FONDO DE LIBROS 2018.19

Matricula_infantil_primaria

Matricula eso

Internet segura para menores

Xa está dispoñible a linea gratuíta e confidencial, de axuda en casos de menores relacionados con tecnoloxía: dependencia, ciberacoso/ bullying, sexting, dúbidas, prevención, comportamento…

Este servizo non está só destinado a menores; pais/nais, titores e educadores poderán reportar contidos inapropiados así como calquera outra posible ameaza na contorna da rede.

Teléfono: 900 116 117

Enlace web: https://www.is4k.es/

 

Listaxes Provisionais de Alumnado Admitido no CPR Jorge Juan. Curso 2018/19

listaxe provisional admitidos 4º E. Infantil

listaxe provisional admitidos. 5º E.Infantil

listaxe provisional admitidos 5º E Primaria

listaxe provisional admitidos 6º E. Primaria

listaxe provisional admitidos 1º ESO

listaxe provisional admitidos 2º ESO

listaxe provisional admitidos 3º ESO

PERÍODO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO

 • ENSINANZA GRATUÍTA : INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA
 • XORNADA ÚNICA DE MAÑÁ
 • ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, DE LUNS A XOVES CON PRECIOS MOI ASEQUIBLES.
 • EXCURSIÓNS E  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN HORARIO LECTIVO.
 • SERVICIO DE MADRUGADORES E COMEDOR ESCOLAR
 • GRUPOS REDUCIDOS (ATENCIÓN PERSONALIZADA)
 • APOIOS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
 • TALLER DE LINGUAXE CON EDUCACIÓN INFANTIL
 • INGLÉS E MÚSICA EN INFANTIL CON PROFESOR ESPECIALISTA
 • PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: PLAMBE, PLAN PROXECTA, VOZ NATURA…
 • COLABORACIÓN EN CAMPAÑAS SOLIDARIAS
 • COLE ABERTO Á PARTICIPACIÓN DA FAMILIA
 • ANPA MOI CREATIVA E COLABORADORA
 • ENTORNO PRIVILEXIADO
 • XORNADAS DE PORTAS ABERTAS OS MARTES E XOVES DE 16.00 A 18:00H

SOLICITUDE DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

solicitude de admisión

Proxectos do centro

Voz Natura
Logo Plan proxecta
Logo Atrevete
Logo EPEL

Subscríbeche ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirche a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.